Amunt
 

Nota Legal

Informació Legal LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), El Consell Regulador de la DO Tarragona manifesta que el domini rutadelvidotarragona.cat es propietat de El Consell Regulador de la DO Tarragona, amb CIF Q4371002I, i amb domicili a Carrer de la Cort 41. Baixos. 43800 Valls (Tarragona) i correu electrònic info@dotarragona.cat

El Consell Regulador de la DO Tarragona no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

Amb els límits establerts en la llei, El Consell Regulador de la DO Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Protecció de dades

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, facilitades als formularis de Reserva de cada Experiència, seran transmeses als cellers responsables de l’organització de l’experiència sol·licitada. 
 
Les dades personals facilitades als cellers per a la gestió de les activitats seran processades pels productors amb el fi exclusiu de coordinar la seva visita. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Propietat Intel·lectual

Aquesta web es propietat de la DO Tarragona. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines web de la mateixa DO Tarragona són propietat exclusiva d’aquesta, a no ser que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Cookies

Aquesta web fa servir cookies pròpies i de tercers. Mitjançant el sistema de gestió de cookies (amb un enllaç permanent a peu de cada pàgina) pot controlar quins d’aquest arxius vol permetre i quins vol bloquejar. Alguns cookies són necessaris pel bon funcionament de la pàgina web (per exemple per poder visualitzar un video, o un mapa d’ubicació), d’altres (Per exemple els de Google analytics) poden ser bloquejades sense afectar la seva experiència d’usuari/a.